Υπαλλήλων και Εργατών στους Ημικρατικούς Οργανισμούς, στη Δημόσια Υπηρεσία και στους Δήμους.

♦Των Ημικρατικών Οργανισμών:


♦Της Δημόσιας Υπηρεσίας:


♦Του Εργατικού Προσωπικού των Δήμων:

►Για το 2023

►Για το 2022

►Για το 2020

►Για το 2012, 2013 και 2014 Οι μισθοί παραμένουν οι ίδιοι της 31ης Δεκεμβρίου 2011.

►Για το 2011:

→με ΑΤΑ 1ης Ιουλίου:

→με ΑΤΑ 1ης Ιανουαρίου 2011:

►Για το 2010 με ΑΤΑ 1ης Ιουλίου:


♦Του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού:

  • για το 2020, (από 1.1.2020)
  • για το 2012, 2013 και 2014 (1.1.2012) Οι μισθοί παραμένουν οι ίδιοι της 31ης Δεκεμβρίου 2011.
  • για το 2011 (1.1.2011) και (1.7.2011)
  • για το 2010 (1.1.2010) και (1.7.2010)
  • για το 2009 (1.7.2009)

Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Προσωπικού με εβδομαδιαία εργασία 38 ωρών: από την 1.6.2023
                                                                                                                             από την 1.1.2024