χειραψίαΗ συμφωνία πλαίσιο αναφέρεται στη συμφωνία που επιτεύθχηκε στις 26.6.2014, μεταξύ Κυβέρνησης και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ για την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων για τα έτη 2013-2014 για τους Ημικρατικούς Οργανισμούς, Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Περισσότερα.

Η Εγκύκλιος στάληκε στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικάιου και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ζητά πιστή τήρηση των οδηγίων σε σχέση με τη μίσθωση υπηρεσιών και την απασχόληση ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού σε δημοσιοϋπαλληλικά και άλλα καθήκοντα. Η Εγκύκλιος απεστάλει μετά απο έντονα διαβήματα των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Περισσότερα.

Η Εγκύκλιος προτρέπει τους Οργανισμούς με Σχέδιο Συντάξεων (όχι Ταμείο) να δημιουργούν ξεχωριστούς λογαριασμούς και να εμβάζουν τις συνεισφορές των εργαζομένων με βάση τη σχετική Νομοθεσία.Περισσότερα.

Η εγκύκλιος αναφέρεται στον τρόπο αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπάρχουν επίσης πρόνοιες που αφορούν τη Γονική άδεια, τη μισθοδοτική τοποθέτηση εκτάκτου υπαλλήλου και ωρομίσθιου που διορίζεται σε δημόσια θέση, οδοιπορικά και έξοδα σε περίπτωση προσωρινής μετάθεσης.Περισσότερα.

Η Εγκύκλιος αναφέρεται στον τρόπο εφαρμογής των τελευταίων Νόμων που αφορούν τη Μη Παραχώρηση Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους μισθούς των υπαλλήλων και αξιωματούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και σε άλλες επιπρόσθετες πρόνοιες. Περισσότερα.

ψαλίδιασμα μισθώνΗ επιστολή απευθύνεται στα Διοικητικά και Δημοτικά Συμβούλια των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου με οδηγίες για τον τρόπο κατάρτισης των τακτικών προϋπολογισμών τους. Περισσότερα.

βουλή των αντιπροσώπωνΌλες οι Νομοθεσίες που ψήφισε η Βουλή Των Αντιπροσώπων παραγνωρίζοντας το Συνδικαλιστικό Κίνημα και τις θεσμοθετημένες διαδικασίες του Κοινωνικού Διαλόγου. Έντονη η αντίδραση της ΣΕΚ. Όλες οι Νομοθεσίες και η ανακοίνωση της ΣΕΚ.

ypologismosΟ τρόπος εφαρμογής των Νόμων περί Έκτακτης Εισφοράς και των Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων καθορίστηκε με τη συνημμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Περισσότερα.

Στην εγκύκλιο επισυνάπτεται η νέα Νομοθεσία σε σχέση με τους αορίστου χρόνου εργαζόμενους και επεξηγείται ο τρόπος που έχει ρυθμιστεί το θέμα. Οι αορίστου χρόνου εργαζόμενοι αφυπηρετούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους και οι όροι απασχόλησης τους θα συμφωνηθούν περαιτέρω, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εμπλεκομένων. Περισσότερα.

Η Εγκύκλιος ενημερώνει τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη νέα διαδικασία συνομολόγησης των Συλλογικών Συμβάσεων. Η επιστολή κρίθηκε αναγκαία μετά και τις αντιδράσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος για την γνωστή εγκύκλιο 1198. Περισσότερα.