Των ετών 2013-2014. Υπογράφηκε στις 16.7.2014

Των ετών 2010-2012. Υπογράφηκε στις 11.06.2013

Πρακτικό συμφωνίας για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης των ετών 2010-2012

Των ετών 2007-2009 .Υπογράφηκε στις 12.1.2012

Των ετών 2004-2006

Των ετών 2001-2003

Των ετών 1998-2000. Υπογράφηκε στις 18.06.1999

Των ετών 1995-1997. Υπογράφηκε στις 07.03.1997

Των ετών 1992-1994. Υπογράφηκε στις 08.08.1994

Των ετών 1989-1991. Υπογράφηκε στις 15.11.1990

Πρόσθετη Συμφωνία για την εργαρμογή της Πενθήμερης Εβδομάδας Εργασίας