Των ετών 2013-2014. Υπεγράφη στις 09.09.2014

Των ετών 2010-2011. Υπεγράφη στις 09.09.2014

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 11.01.2010

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη την 01.02.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 18.12.2002

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 18.12.2002

Των ετών 1995-1997.

Των ετών 1992-1994. Υπεγράφη στις 06.05.1993