Των ετών 2013-2014. Υπεγράφη στις 11.11.2014

Του έτους 2012. Υπεγράφη στις 16.5.2013

Των ετών 2010-2011. Υπεγράφη στις 16.5.2013

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 20.02.2009

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 09.05.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 17.03.2003

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 25.07.2000