Των ετών 2017-2018.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που λήγει 31.12.2016. Υπεγράφη στις 9 Φεβρουαρίου 2016.

Συμφωνία για την παραχώρηση Κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας στο Ωρομίσθιο Προσωπικό. Υπεγράφη στις 14 Ιουλίου 2010.