• Ημικρατικών Οργανισμών:
 1. Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων απο πολύτιμα Μέταλλα
 2. Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ)
 3. Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
 4. Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών
 5. Κεντρικού Φορέα Ίσης Κατανομής Βαρών
 6. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
 7. Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
 8. Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών

 • Δήμων:
 1. Πρότυποι Κανονισμοί Δήμου Λευκωσίας περισσότερα

 1. Κοινοτικών Συμβουλίων:
 1. Πρότυποι Κανονισμοί Κοινοτικού Συμβουλίου Σωτήρας περισσότερα
 2. Κανονισμοί Κεντρικής Υπηρεσίας Κοινοτικών Συμβουλίων περισσότερα

 1. Συμβουλίων Αποχετεύσεων:
 1. Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας
 2. Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας
 3. Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας
 4. Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου
 5. Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου
 6. Συμβουλιου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας