Ανδρέας Ηλίας
Γενικός Γραμματέας
Τηλ. Γραφείου: +357 22849653
Κινητό Τηλέφωνο: +357 99450159

Σάββας Κούλας
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Κινητό Τηλέφωνο: +357 99770020