Ένα περιεκτικό δίλεπτο βίντεο του Υπουργείου Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, το οποίο εξηγεί το ΓεΣΥ με απλά λόγια.

http://www.hio.org.cy/media/GESYShortIntroductionVideoJun2017.mp4