βουλή των αντιπροσώπωνΗ ΟΗΟ-ΣΕΚ θεωρεί πως ο Νόμος που έχει ψηφιστεί απο τη Βουλή Των Αντιπροσώπων, για τις αποκρατικοποιήσεις, θα μπορούσε να ήταν πληρέστερος σε ότι αφορά τη διαφύλαξη των εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς. Περισσότερα.