Όνομα Οργανισμών Συντεχνία/Σωματείο
1. AHK ΕΠΟΠΑΗ
2. CYTA ΕΠΟΕΤ
3. ΡΙΚ ΕΥΡΙΚ
4. ΡΙΚ ΣΥΤΥΡΙΚ
5. Συμβούλια Υδατοπρομήθειας ΠΕΣΕΣΥ
6. ΚΟΤ ΕΥΚΟΤ
7. Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΣΥΑΝΑΔ
8. ΚΟΑ ΣΥΚΟΑ
9. Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ΣΥΘΟΚ
10. Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΣΥΚΥΠΕ
11. Συμβούλιο Εγγραφής Εργοληπτών ΣΥΣΕΕΤΕ
12.  Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΣΥΧΑΚ
13. Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΣΥΟΑΥ
14. Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλοι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου Λευκωσίας ΕΕΣΤΑ Λευκωσίας
15. Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλοι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου Λεμεσού ΕΕΣΤΑ Λεμεσού
16. Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλοι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου Λάρνακας ΕΕΣΤΑ Λάρνακας
17. Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλοι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου Αμμοχώστου ΕΕΣΤΑ Αμμοχώστου
18. Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλοι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου Πάφου ΕΕΣΤΑ Πάφου