Εκτύπωση

Η αίτηση για μεσολάβηση αποστέλλεται στο Φάξ του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων (22661977).Μπορεί επίσης να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας της ΟΗΟ, στο σύνδεσμο Αρχείο- Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων-Αίτηση για Μεσολάβηση. Περισσότερα.