διακοπές 2014Εδώ θα δείτε τον Κατάλογο των ΜΕΛΩΝ του Ταμείου Ευημερίας.Θα βρείτε επίσης τα παρεχόμενα ωφελήματα για τα μέλη που αφορούν το 2023 καθώς και τις ευκαιρίες καλοκαιρινών διακοπών για τα ΜΗ ΜΕΛΗ του Ταμείου Ευημερίας
Κανονισμοί Ταμείου Ευημερίας ΟΗΟ


Α. Για ΜΕΛΗ του Ταμείου Ευημερίας της ΟΗΟ:

Τα μέλη του Ταμείου Ευημερίας της ΟΗΟ μέχρι σήμερα.

►Εγκύκλιος επιστολή ημερομηνίας 12.5.2021 με πληροφορίες για τα ωφελήματα του Ταμείου για το 2020.

  1. Αίτηση για παραχώρηση διαμερίσματος
  2. Αίτηση για παραμονή σε ξενοδοχείο ή τουριστικό διαμέρισμα
  3. Αίτηση για επιδότηση ταξιδιού στο εξωτερικό

Β. Για μέλη της ΟΗΟ που ΔΕΝ είναι μέλη του Ταμείου Ευημερίας: (εργαζόμενοι στην ΑΗΚ,Cyta,ΡΙΚ,KOT, ΣΥΛ,ΧΑΚ,ΚΥΠΕ, κ.ο.κ)

►Εγκύκλιος επιστολή ημερομηνίας 7.5.2021 με όλες τις πληροφορίες:

Αίτηση για παραχώρηση διαμερίσματος. Προτού σημπληρώσετε την αίτηση διαβάστε προσεκτικά την εγκύκλιο


Γ. Χρήση των Διαμερισμάτων απο όλα τα μέλη ΣΕΚ:

Όλα τα μέλη της ΣΕΚ ανεξαρτήτως που εργάζονται μπορούν να χρησιμοποιήσουν ολόχρονα τις εξοχικές κατοικίες της ΣΕΚ που λειτουργούν παγκύπρια, εκτός των περιόδων Ιουλίου, Αυγούστου και του Τριημέρου του Κατακλυσμού. Την περίοδο αυτή, εφαρμόζονται συγκεκριμένα προγράμματα που ανακοινώνονται.

Για κράτηση μπορείτε να τηλεφωνείτε στα κατα τόπους Εργατικά Κέντρα της ΣΕΚ και να ζητάτε το τμήμα κρατήσεων διαμερισμάτων.

Φωτογραφίες Διαμερισμάτων/ Εξοχικών Κατοικιών


Κατασκηνώσεις Παιδιών

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεσή με την Ιστοσελίδα της ΣΕΚ