χειραψίαΗ συμφωνία πλαίσιο αναφέρεται στη συμφωνία που επιτεύθχηκε στις 26.6.2014, μεταξύ Κυβέρνησης και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ για την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων για τα έτη 2013-2014 για τους Ημικρατικούς Οργανισμούς, Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Περισσότερα.