Η Εγκύκλιος προτρέπει τους Οργανισμούς με Σχέδιο Συντάξεων (όχι Ταμείο) να δημιουργούν ξεχωριστούς λογαριασμούς και να εμβάζουν τις συνεισφορές των εργαζομένων με βάση τη σχετική Νομοθεσία.Περισσότερα.