Η Εγκύκλιος αναφέρεται στον τρόπο εφαρμογής των τελευταίων Νόμων που αφορούν τη Μη Παραχώρηση Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους μισθούς των υπαλλήλων και αξιωματούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και σε άλλες επιπρόσθετες πρόνοιες. Περισσότερα.