Η Εγκύκλιος ενημερώνει τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη νέα διαδικασία συνομολόγησης των Συλλογικών Συμβάσεων. Η επιστολή κρίθηκε αναγκαία μετά και τις αντιδράσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος για την γνωστή εγκύκλιο 1198. Περισσότερα.