Η εγκύκλιος καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα Περισσότερα.