Του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας:


Του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου για Εργάτες των ετών 2008-2009


Του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας για Εργάτες των ετών 2008-2009


Του Συμβουλίου Αποχετεύεσεων Λεμεσού -Αμαθούντας:

  • Για το Εργατικό Προσωπικό-των ετών 2006-2009 και 2013-2014
  • Για το Υπαλληλικό Προσωπικό -που λήγει 31.12.2009 και Συλλογική Σύμβαση 2010-2012 και 2013-2014

Του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας για Υπαλλήλους και Εργάτες των ετών 2007-2009, 2010-2012 και 2013-2014


Του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου για Υπαλλήλους και Εργάτες των ετών 2007-2009 και 2010-2012