Των ετών 2013-2014. Υπεγράφη στις 08.04.2015

Των ετών 2010-2012. Υπεγράφη στις 8.11.2012

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 5.6.2008

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 24.07.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις13.06.2002

Του έτους2000. Υπεγράφη στις 03.08.2000

Των ετών 1998-1999. Υπεγράφη στις 06.08.1998

Των ετών 2013-2014. Υπεγράφη στις 03.04.2015

Των ετών 2010-2012. Υπεγράφη στις 08.01.2013

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 23.09.2009

Των ετών 2004-2006.Υπεγράφη στις 28.03.2006

Των ετών 1998-2003.Υπεγράφη στις 06.08.2002

Των ετών 1995-1997.Υπεγράφη στις 22.01.1996

Των ετών 1992-1994.

Των ετών 2013-2014.Υπεγράφη στις 28.05.2015.

Των ετών 2010-2012.

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 28.04.2010.

Πρόσθετη Συμφωνία που αφορά την κατοχύρωση της αγοραστικής αξίας του Ταμείου Προνοίας των Ωρομισθίων. Υπεγράφη την 1η Νοεμβρίου 2011.