Των ετών 2013-2014. Υπογράφηκε στις 16.7.2014

Των ετών 2010-2012. Υπογράφηκε στις 11.06.2013

Πρακτικό συμφωνίας για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης των ετών 2010-2012

Των ετών 2007-2009 .Υπογράφηκε στις 12.1.2012

Των ετών 2004-2006

Των ετών 2001-2003

Των ετών 1998-2000. Υπογράφηκε στις 18.06.1999

Των ετών 1995-1997. Υπογράφηκε στις 07.03.1997

Των ετών 1992-1994. Υπογράφηκε στις 08.08.1994

Των ετών 1989-1991. Υπογράφηκε στις 15.11.1990

Πρόσθετη Συμφωνία για την εργαρμογή της Πενθήμερης Εβδομάδας Εργασίας

Των ετών 2007-2009.

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 20.4.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 16.01.2003

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 21.07.2000

Των ετών 1995-1997. Υπεγράφη στις 30.12.1997

Των ετών 1992-1994. Υπεγράφη στις 13.10.1994

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 12.11.2008

Των ετών 2004-2006.

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 19.11.2004

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 01.03.2001

Των ετών 1995-1997.

Των ετών 1992-1994. Υπεγράφη στις 07.12.1994

Για το Εργατικό Προσωπικό:

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 29.4.2009

Για το Υπαλληλικό Προσωπικό:

Των ετών 2004-2009. Υπεγράφη στις 10.9.2009

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 23.1.2009

Των ετών 2004-2006.Υπεγράφη στις 21.04.2005

Των ετών 2001-2003.Υπεγράφη στις 30.09.2002

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 26.01.2000

Των ετών 1995-1997.Υπεγράφη στις 20.11.1996

Των ετών 1992-1994.Υπεγράφη στις 27.04.1994

Μεσολαβητική Πρόταση Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορά τη βιωσιμότητα των Κυπριακών Αερογραμμών.Η πρόταση υποβλήθηκε στις 30.5.2012 με ισχύ από 1.6.2012 έως 31.5.2015

Των ετών 2007-2010. Υπεγράφη στις 05.11.2008

Των ετών 2003-2006. Υπεγράφη στις 29.08.2003

Των ετών 1998-2002. Υπεγράφη στις 29.03.2000

Των ετών 1994-1997. Υπεγράφη στις 13.07.1995

Μεσολαβητική πρόταση για την επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης στο 63. Υπεβλήθει στις 25.05.2010

Των ετών 2010-2012. Υπεγράφη στις 23.01.2013

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 10.9.2008

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 13.04.2005

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 24.05.2002

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 24.03.2000

Των ετών 1995-1997. Υπεγράφη στις 26.03.1997

Των ετών 1992-1994. Υπεγράφη στις 21.01.1994

Πρακτικό Συμφωνίας που αφορά την εργασία στο ΚΥΠΕ κατα τα Σαββατοκυριάκα και τις Αργίες.

Πρακτικό Συμφωνίας που αφορά θέματα ανταποκριτών, αορίστου διάρκειας εργαζόμενους και το σχέδιο σύνταξης. Υπογράφηκε στις 20.12.2012. Συμπληρωματικό Πρακτικό για αορίστου χρόνου ημερομηνίας 25.11.2013

Των ετών 2013-2014. Υπεγράφη στις 07.10.2014

Των ετών 2010-2012. Υπεγράφη στις 12.06.2012

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 12.12.2008

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 15.02.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 03.06.2002

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 28.03.2000

Των ετών 1995-1997. Υπεγράφη στις 14.02.1997

Των ετών 1992-1994.

Πρόσθετη Συμφωνία για Κατοχύρωση της Αγοραστικής Αξίας του Ταμείου Προνοίας των Ωρομισθίων. Υπεγράφη στις 20.10.2003.

Συλλογική Σύμβαση του έτους 2012 που καθορίζει τους Όρους Απασχόλησης και τα Ωφελήματα των Ανταποκριτών. Υπεγράφη στις 12.05.2012. Η προηγούμενη Συλλογική Σύμβαση του έτους 2011 υπεγράφη στις 13.04.2011.

"Ειδική Συμφωνία" που αφορά την εργασία στο Πρακτορείο κατα τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλιου της Ευρωπαικής 'Ενωσης. Υπεγράφη στις 18.06.2012.

Των ετών 2007-2009. Υπογράφηκε στις 28.01.2010

Των ετών 2010-2012. Υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2013

Των ετών 2013-2014. Υπογράφηκε στις 23.10.2014

Των ετών 2013-2014.

Των ετών 2010-2012.

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 22.01.2009

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 07.06.2006

Των ετών 2001-2003.Υπεγράφη στις 06.03.2003

Των ετών 1998-2000.Υπεγράφη στις 29.03.2000

Των ετών 1995-1997.Υπεγράφη στις 29.05.1997

Των ετών 1992-1994.Υπεγράφη στις 02.04.1993

Των ετών 1989-1991.

Πρόσθετη Συμφωνία για παραχώρηση προσαυξήσεων λόγω απόκτησης προσόντων. Υπεγράφη στις 28.12.11

Των ετών 2013-2014. Υπεγράφη στις 30.10.2014

Των ετών 2010-2012. Υπεγράφη στις 05.03.2013

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 29.4.2009

Των ετών 2004-2006.Υπεγράφη στις 10.04.2006

Των ετών 2001-2003.Υπεγράφη στις 10.07.2002

Των ετών 1998-2000.Υπεγράφη στις 09.11.2000

Των ετών 1995-1997.Υπεγράφη στις 02.05.1997

Των ετών 1992-1994.Υπεγράφη στις 03.06.1994

Του έτους 2014. Υπεγράφη στις 16.03.2015

Των ετών 2010-2013. Υπεγράφη στις 29.03.2013

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 04.06.2009

Των ετών 2004-2006.Υπεγράφη στις 24.10.2006

Των ετών 2001-2003.Υπεγράφη στις 23.07.2002

Των ετών 1998-2000.Υπεγράφη στις 18.10.1999

Των ετών 1995-1997.Υπεγράφη στις 20.03.1997

Των ετών 1992-1994.Υπεγράφη στις 24.09.1993