Των ετών 2013-2014.Υπεγράφη στις 28.05.2015.

Των ετών 2010-2012.

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 28.04.2010.

Πρόσθετη Συμφωνία που αφορά την κατοχύρωση της αγοραστικής αξίας του Ταμείου Προνοίας των Ωρομισθίων. Υπεγράφη την 1η Νοεμβρίου 2011.