Των ετών 2013-2014. Υπεγράφη στις 03.04.2015

Των ετών 2010-2012. Υπεγράφη στις 08.01.2013

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 23.09.2009

Των ετών 2004-2006.Υπεγράφη στις 28.03.2006

Των ετών 1998-2003.Υπεγράφη στις 06.08.2002

Των ετών 1995-1997.Υπεγράφη στις 22.01.1996

Των ετών 1992-1994.