Του έτους 2013-2014. Υπεγράφη στις 07.08.2014

Του έτους 2012. Υπεγράφη στις 03.08.2012

Των ετών 2010-2011. Υπεγράφη στις 21.06.2012

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 23.12.2008

Των έτων 2004-2006. Υπεγράφη στις 30.03.2007

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 02.10.2002

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 11.11.1999

Των ετών 1995-1997. Υπεγράφη στις 20.09.1996

Των ετών 1992-1994. Υπεγράφη στις 31.05.1993

Πρόσθετη Συμφωνία που καθορίζει τους Όρους και τα ωφελήματα του Ωρομισθίου Προσωπικού της CYTA. Υπεγράφη στις 05.08.2008.

Συμφωνία που αφορά τη μόνιμη συνεισφορά των εργαζομένων ύψους 3% προς το Ταμείο Σύνταξης της CYTA έναντι των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων.