Των ετών 2015-2018. Υπεγράφη στις 25.01.2019

Του έτους 2014.

Των ετών 2010-2013. Υπεγράφη στις 16.10.2013

Των ετών 2007-2009.

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 02.10.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 29.05.2003

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 20.01.2001

Του έτους1997.

Των ετών 1995-1996. Υπεγράφη στις 19.01.1996