Για τους Θηροφύλακες / Υπαλλήλοι:

Των ετών 2013-2014. Υπεγράφη στις 20.11.2014

Των ετών 2010-2012. Υπεγράφη στις 14.02.2013

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 24.11.2009

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 04.05.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 18.07.2003

Των ετών 1998-2000.

Πρόσθετη Συμφωνία για μετακίνηση των Θηροφυλάκων απο το Παραλίμνι στη Λάρνακα περισσότερα

Πρόσθετη Συμφωνία για παραχώρηση των DAY-OFF και των κλιμάκων μισθοδοσίας περισσότερα

Για το Ωρομίσθιο Προσωπικό:

Γενική Συμφωνία όρων απασχόλησης και ωφελήματων. Υπεγράφη στις 03.01.2002 περισσότερα

Πρόσθετη συμφωνία για κλίμακες μισθοδοσίας και παραχώρηση των DAY-OFF περισσότερα

Αγροπυροσβέστες Ταμείου Θήρας

Των ετών 2018-2019.