Των ετών 2013-2014. Υπεγράφη στις 21.10.2014

Συμφωνία Μείωσης Λειτουργικών Εξόδων- Εξορθολογισμός Επιδομάτων. Υπεγράφη στις 08.08.2013

Πρόσθετη Συμφωνία για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία (άτυπες μορφές). Υπεγράφη 09.07.2009

Tων ετών 2010-2012. Υπεγράφη στις 02.08.2012

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 30.01.2009

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 07.06.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 29.07.2002

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 30.12.1999

Των ετών 1995-1997. Υπεγράφη στις 04.10.1996

Των ετών 1992-1994. Υπεγράφη στις 06.08.1993

Των ετών 1989-1991. Υπεγράφη στις 26.06.1990