Συμφωνία για επανίδρυση του Ταμείου Προνοίας.

Των ετών 2013-2014. Υπεγράφει στις 23.05.2016

Των ετών 2010-2012. Υπεγράφει στις 26.11.2012

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφει στις 02.07.2008

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφει στις 25.01.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφει στις 17.09.2002

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφει στις 10.05.2000

Των ετών 1995-1997. Υπεγράφει στις 17.12.1994

Των ετών 1992-1994. Υπεγράφει στις 27.07.1994