Μεσολαβητική Πρόταση Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορά τη βιωσιμότητα των Κυπριακών Αερογραμμών.Η πρόταση υποβλήθηκε στις 30.5.2012 με ισχύ από 1.6.2012 έως 31.5.2015

Των ετών 2007-2010. Υπεγράφη στις 05.11.2008

Των ετών 2003-2006. Υπεγράφη στις 29.08.2003

Των ετών 1998-2002. Υπεγράφη στις 29.03.2000

Των ετών 1994-1997. Υπεγράφη στις 13.07.1995

Μεσολαβητική πρόταση για την επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης στο 63. Υπεβλήθει στις 25.05.2010