Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 23.1.2009

Των ετών 2004-2006.Υπεγράφη στις 21.04.2005

Των ετών 2001-2003.Υπεγράφη στις 30.09.2002

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 26.01.2000

Των ετών 1995-1997.Υπεγράφη στις 20.11.1996

Των ετών 1992-1994.Υπεγράφη στις 27.04.1994