Για το Εργατικό Προσωπικό:

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 29.4.2009

Για το Υπαλληλικό Προσωπικό:

Των ετών 2004-2009. Υπεγράφη στις 10.9.2009