Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 12.11.2008

Των ετών 2004-2006.

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 19.11.2004

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 01.03.2001

Των ετών 1995-1997.

Των ετών 1992-1994. Υπεγράφη στις 07.12.1994