Των ετών 2007-2009.

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 20.4.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 16.01.2003

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 21.07.2000

Των ετών 1995-1997. Υπεγράφη στις 30.12.1997

Των ετών 1992-1994. Υπεγράφη στις 13.10.1994