Για μόνιμο Συντάξιμο Προσωπικό (υπαλλήλους):

  1. Για το προσωπικό τηςCyta
  2. Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ)
  3. Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων (ΣΕΠ)
  4. Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ)

Για Ωρομίσθιο Εργατικό Προσωπικό:

  1. Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ)
  2. Του Δήμου Λευκωσίας
  3. Του Δήμου Έγκωμης
  4. Του Δήμου Αγίου Δομετίου