Ο συνημμένος κανονισμός εγκρίθηκε απο τη Βουλή Των Αντιπροσώπων και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29.5.2015. Σημειώνεται πως έχει ήδη εγγραφεί στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Υπουργείου Εργασίας. Περισσότερα.