Ο συνημμένος κανονισμός εγκρίθηκε απο τη Βουλή Των Αντιπροσώπων στις 25.7.2014. Σημειώνεται πως έχει ήδη εγγραφεί απο τον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Υπουργείου Εργασίας. Περισσότερα.