Η εγκύκλιος αναφέρεται στην πρακτική εφαρμογή των προνοίων της νέας Νομοθεσίας που αφορά της συντάξεις των υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περισσότερα.