Ο Νόμος 82(Ι)/2014,ψηφίστηκε απο τη Βουλή Των Αντιπροσώπων, μετά την αναστολή λειτουργίας του, και με συμφωνία των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με τον Υπουργό Εσωτερικών. Περισσότερα.