Χαιρετίζουμε την ψήφιση των νομοσχεδιων για το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο που είναι η υλοποίηση της Συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων με το κράτος και απορρέει από την Συμφωνία Πλαίσιο που υπογράφηκε το 2021. Μας περίμενει πολλή δουλειά για τυχόν βελτιώσεις και διευκρινίσεις που θα χρειαστούν για την υλοποίηση και πλήρη εφαρμογή τους. Σημειώνουμε ότι αυτό αφορά όλους τους μόνιμους εργαζόμενους που προσελήφθηκαν στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο τομέα μετά την 1.10.2011 και την μεγάλη ομάδα των εργαζομένων Αορίστου Χρόνου. Δηλώνουμε έτοιμοι να μπούμε σε διάλογο για την ομαλή μετάβαση στο νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο.