Παρέμβαση του Ανδρέα Ηλία, Γενικού Γραμματέα της ΟΗΟ-ΣΕΚ, στο Πολίτης FM, για το Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου τομέα.