Μέλλον-Προοπτική- Όραμα

Ο σύγχρονος κόσμος αλλάζει σε όλους τους τομείς: στην κοινωνία, την οικονομία, τη γνώση, τους εργαζόμενους. Οι οργανισμοί κοινής ωφελείας, καλούνται να κερδίσουν το στοίχημα σε ένα νέο μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στο νέο πεδίο που δημιουργείται, τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους διαφοροποιούνται. Οι συντεχνίες επικεντρώνουν, πλέον, τις εισηγήσεις τους στη βελτίωση και ανάπτυξη των οργανισμών τους. Γιατί οι ισχυροί οργανισμοί, διασφαλίζουν θέσεις εργασίας και καλούς όρους εργοδότησης.

Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αναβαθμίσει το ρόλο της και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στόχος μας, στη νέα εποχή, η εμπλοκή των εργαζόμενων στα κέντρα λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών. Είμαστε εδώ όχι για να αντιδρούμε σε τετελεσμένες αποφάσεις. Είμαστε εδώ για να διαμορφώσουμε μαζί το αύριο. Αναγνωρίζουμε το ρόλο μας σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο και ενεργούμε, έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και όχι μόνο τα δεδομένα της Κύπρου.

Εκσυγχρονίσαμε και συνεχώς βελτιώνουμε την λειτουργία της ΟΗΟ για να καταστούμε πιο αποτελεσματικοί. Καθιερώνουμε νέους τρόπους προσέγγισης μελών, νέους τρόπους στην καθοδήγηση σωματείων μελών και αξιοποιούμε την τεχνολογία για να μεταφέρουμε έγκαιρα και έγκυρα την πληροφόρηση στα μέλη και στην κοινωνία.

Απευθύνουμε πρόσκληση στον καθένα χωριστά να εργαστεί μαζί μας κατά τρόπο που θα


«Δώσουμε σχήμα στο αύριο»